De ontwerpers zijn afkomstig uit verschillende werelden, maar worden verenigd door dezelfde passie: de liefde voor metaal, de zin voor design en de voorkeur voor hedendaagse kunst.

Who Voted for this Story